Vgradnja in vzdrževanje EX opreme

Ex območje je oznaka za okolje, v katerem obstaja velika nevarnost eksplozije zaradi uporabe vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov ali snovi, katerih hlapi so eksplozivnega značaja. Ključni nalogi električne opreme v Ex območjih sta preprečevanje nevarnih situacij in brezhibno delovanje varnostnih sistemov v primeru nezgode. Naše podjetje poseduje certifikat za vgradnjo in vzdrževanje EX opreme, kar zagotavlja najvišje standarde varnosti in kakovosti v teh občutljivih okoljih.

Podjetje EMV Vrščaj d.o.o. je usposobljeno in certificirano za vgradnjo, vzdrževanje in meritve v Ex območjih.

certifikat o usposobljenosti za vgraditev Ex opreme certifikat o usposobljenosti za vzdrževanje Ex opreme

Povpraševanje

Email:
Tema:
Sporočilo:
Koliko je 29-19

Kontaktirajte nas

T: 031 604 161

E: info@emv-vrscaj.si